Show
ALL
AWARDS
REVIEWS
VIDEO REVIEWS
Sort by
DATE
MEDIA
Show
Sort by
REVIEW
TPLAB King Ghidorah - Vị Vua Vàng Hồi Sinh
REVIEW
К MSI GeForce RTX 2060 Ventus 6G OC у меня претензий нет. Видеокарта получила эффективный, но при этом тихий кулер. Эту модель я посоветую тем, кто желает установить в системный блок устройство и забыть про него.
REVIEW
MSI GeForce RTX 2060 Ventus OC 6G является отличным вариантом GeForce RTX 2060 для тех, кому не требуется серьезный ручной разгон, подсветка и прочие излишества.
REVIEW
Mặt sau vỏ hộp cũng chú trọng đến “quảng bá” cho hệ thống tản nhiệt với thiết kế mới sử dụng bốn ống dẫn nhiệt 6mm tiếp xúc trực tiếp với chip xử lý, dẫn nhiệt ra ngoài cho hai quạt Torx Fan 2.0 với cánh quạt cấu tạo đặc biệt và vòng bi siêu bền
REVIEW
Система охолодження вийшла дуже гідною. При відносно невеликих габаритах вона добре справляється з охолодженням злегка розігнаного графічного ядра. Запасу її потужності також вистачить для ручного розгону.
REVIEW
MSI GeForce RTX 2060 Ventus 6G OC это интересная модель в стане компании MSI с оптимальными характеристиками и возможностями. Эта модель из разряда тех, которые установил и забыл, она не требует доработок или доводки всего и вся до ума.
REVIEW
Видеокарта MSI GeForce RTX 2060 Ventus 6G OC предлагает сбалансированные характеристики с эффективной системой охлаждения и отлично настроенными вентиляторами, что позволяет наслаждаться играми в полной тишине!
REVIEW
가성비가 높은 그래픽카드를 원하는 사용자에게 어울리며, QHD, 144Hz 등의 고성능 게이밍에 적합하며, 냉각성능과 소음부분에서 강점을 보이는 가성비 제품이다.
REVIEW
Và với thương hiệu MSI, dòng card đồ họa VENTUS chính là ví dụ điển hình, cụ thể hơn trong bài viết này chính là VENTUS GeForce RTX 2060 6GB OC Edition với mức giá tại thị trường Việt Nam dưới 11 triệu đồng.
REVIEW
게임을 즐기는 게이머는 물론, 내구성을 요구하는 pc방 환경에도 모두 만족할 수 있는 훌륭한 가성비를 보여주는 안정적인 제품이다.
REVIEW
투박해 보이는 외형에 특별한 튜닝효과를 담고 있지 않지만, 고급스러운 외관, 완벽한 정숙성, 안정적인 발열관리를 통해 가성비를 높인 제품이다.
REVIEW
MSI의 특유의 쿨링 솔루션으로 소음이 거의 없고 냉각이 훌륭하다. 전체적으로 안정감있으며, 고급스러운 느낌을 준다.
REVIEW
레이 트레이싱 기술과 함께 높은 성능을 구현하며, 게이밍에 필요한 기능만을 적용해 가성비를 높인 제품으로 큰 만족감을 경험할 수 있을것 같다.
REVIEW
MSI의 쿨링 솔루션으로 훌륭한 냉각과, 2개의 팬이지만 소음이 거의 없으며, 훌륭한 성능을 보이는 가성비 제품이다.
REVIEW
GTX1060과 RTX2070 사이에 위치한 제품으로 소비자의 선택폭을 높여주는 가성비의 제품이다.
REVIEW
성능은 고급 모델과 비교하는 수준이지만, 알뜰하게 게이밍 성능을 모두 사용할수 있는 최강의 가성비 제품이다.
REVIEW
발열과 소음의 성능이 굉장히 우수하며, RTX 제품군 중 가장 합리적인 가격으로 구성되어있다.
REVIEW
GTX 1060에 대비하여 30% 정도의 성능향상을 보이여 GTX 1070 Ti에 준하는 성능을 보이며, 훌륭한 가성비를 보여준다.
VIDEO REVIEW

VIDEO REVIEW

VIDEO REVIEW

VIDEO REVIEW

VIDEO REVIEW

VIDEO REVIEW

VIDEO REVIEW

VIDEO REVIEW

Technopat Price Performance

VIDEO REVIEW

Technopat Price Performance

VIDEO REVIEW

VIDEO REVIEW

VIDEO REVIEW

VIDEO REVIEW

VIDEO REVIEW

VIDEO REVIEW

AWARD
iXBT

Original Design

2019 April
MSI GeForce RTX 2060 Ventus OC 6G является отличным вариантом GeForce RTX 2060 для тех, кому не требуется серьезный ручной разгон, подсветка и прочие излишества.
AWARD
Gecid.com

The choice of gamers

2019 March
Система охолодження вийшла дуже гідною. При відносно невеликих габаритах вона добре справляється з охолодженням злегка розігнаного графічного ядра. Запасу її потужності також вистачить для ручного розгону.
AWARD
Overclockers.ru

Tested by Overclockers.ru

2019 February
MSI GeForce RTX 2060 Ventus 6G OC это интересная модель в стане компании MSI с оптимальными характеристиками и возможностями. Эта модель из разряда тех, которые установил и забыл, она не требует доработок или доводки всего и вся до ума.